Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θέσεις του Π.Δ. 407/80

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, υπό την αίρεση ότι θα υπάρξουν αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.


H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2011-2012:

Α/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜAΘHMA:
1. Βασικές έννοιες Βιολογίας και η διδακτική της
2. Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ
3. Φιλοσοφία της Παιδείας

2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜAΘHMA:
1. Πρακτική Άσκηση Ι Γενικής Αγωγής
2. Θεωρία Διδασκαλίας
3. Συγκριτική Εκπαίδευση
4. Διδασκαλία Γραπτού Λόγου
5. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
6. Εισαγωγή στη Βαρηκοϊα
7. Κοινωνική Ψυχολογία Ι
8. Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον Κώδικα Braille

Β/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ)
ΜAΘHMA:
1. Πρακτική Άσκηση στην Πετοσφαίριση
2. Πρακτική Άσκηση στο Ποδόσφαιρο
3. Πρακτική Άσκηση στο Στίβο
4. Πρακτική Άσκηση στις υπαίθριες δραστηριότητες - χιονοδρομία
5. Πρακτική Άσκηση στην Καλαθοσφαίριση
6. Πρακτική Άσκηση στην Αντισφαίριση
7. Βιοχημεία του Αθλητισμού

Γ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜAΘHMA:
1. Προγραμματισμός και Τεχνολογία Λογισμικού
2. Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων
3. Ηλεκτρονική
4. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
5. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
6. Διακριτά Μαθηματικά
7. Μαθηματικός Λογισμός
8. Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων
9. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
10. Ασύρματες Επικοινωνίες
11. Θεωρία Πληροφοριών και Επικοινωνιών
12. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
13. Ασφάλεια Πληροφορίας και Δικτύων
14. Μεταγλωττιστές
15. Αυτόματος Έλεγχος
16. Διδακτική της Πληροφορικής

5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜAΘHMA:
1. Φυσική Ι
2. Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία
3. Γεωδαισία Ι
4. Εισαγωγή σε προγράμματα CAD και GIS
5. Ελαστοπλαστική Ανάλυση Κατασκευών
6. Πεπερασμένα Στοιχεία
7. Τεχνική Γεωλογία Έργων Πολιτικού Μηχανικού
8. Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής
9. Φράγματα
10. Διαχείριση Οδών και Οδικών Έργων
11. Τεχνική Μηχανική ΙΙΙ
12. Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜAΘHMA:
1. Μηχανολογικό Σχέδιο
2. Εισαγωγή στους Η/Υ

7. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜAΘHMA:
1. Αρχιτεκτονική Σύνθεση
2. Κοινωνιολογία του χώρου
3. Ιστορία Αρχιτεκτονικής μέσων και νεώτερων χρόνων του Δυτικού κόσμου
4. Ιστορία μοντέρνας τέχνης: Κινήματα του 20ου αιώνα
5. Χώρος και Πολιτισμός
6. Σύγχρονες θεωρίες και κριτική της αρχιτεκτονικής
7. Ακουστικό Design
8. Ηχητικές ατμόσφαιρες και κλειστοί χώροι
9. Ζητήματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
10. Σχεδιασμός σκηνικού χώρου
11. Φωτογραφία: Τέχνη και θεωρία

**Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω αντικείμενα απαιτείται να υποβάλλουν:
• Βιογραφικό Σημείωμα.
• Αναλυτικό Υπόμνημα δημοσιευμάτων, εργασιών και εν γένει επιστημονικής δραστηριότητας.
• Πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων.
• Για το αντικείμενο 1 απαιτείται επιπλέον η κατάθεση φακέλου εργασιών (portfolio).
• Πρόταση των υποψηφίων για το περιεχόμενο και τη δομή κάθε μαθήματος, με εκτενή περίληψη (500-800 λέξεις).
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν για την υποβολή υποψηφιότητας το πολύ τρία (3) αντικείμενα.

8. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜAΘHMA:
1. Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο
2. Μικρο-οικονομική
3. Τοπογραφία – Χαρτογραφία
4. Στούντιο Χωροταξίας Ια (Σχεδιασμός Υπαίθρου & Περιβάλλοντος)
5. Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙα (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια)
6. Στούντιο Χωροταξίας ΙΙα (Στρατηγική Χωροταξία / Περιφερειακό Επίπεδο)

Δ/ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
9. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜAΘHMA:
1. Οργανική Χημεία

10.ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜAΘHMA:
1. Γενική Παθολογική Ανατομική
2. Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική
3. Ειδική Παθολογία – Παθολογία Ζώων Συντροφιάς

Ε/ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜAΘHMA:
1. Γενική Ζωοτεχνία – Διατροφή Αγροτικών Ζώων
2. Φυσιολογία Φυτού
3. Φυσική
4. Μελισσοκομία – Σηροτροφία
5. Αμπελουργία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 22-8-2011 μέχρι 5-9-2011 (και για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από 29-8-2011 έως 12-9-2011) στις γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος, στις ακόλουθες διευθύνσεις (παράδοση Οίκοι):
1. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ. 2421074897, FAX 2421074786 Αρμόδια κ. Κοντοκώστα Αθηνά.
2. Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, τηλ. 2421074800, FAX 2421074799 Αρμόδια κ. Μπαλαμπάνη Ευανθία.
3. Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Καρυές Τρικάλων, 42100 Τρίκαλα, τηλ. 2431047003, FAX 2431047042 Αρμόδιος κ. Δημητρακόπουλος Θωμάς.
4. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Γκλαβάνη 37 & 28ης Οκτωβρίου, 38221 Βόλος, τηλ. 2421074967, FAX 2421074997, Αρμόδια κ. Παπαλεξανδρή Μαρία.
5. Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074178, FAX 2421074169, Αρμόδια κ. Κοτρώτσιου Έλενα.
6. Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πεδίον του Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074010, FAX 2421074050 Αρμόδια κ. Τσελεπή Στέλλα.
7. Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074238 και 2421074239, FAX 242107474238, Αρμόδια κ. Κόνιαρη Σοφία.
8. Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφόρος Αθηνών-Πεδίο Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074455, FAX 2421074380, Αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος.
9. Γραμματεία Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα, τηλ. 2410565272, FAX 2410565290 Αρμόδια κ. Κανδυλάρη Δήμητρα.
10. Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής, Τέρμα Τρικάλων, 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441066004, FAX 2441066041 Αρμόδια κ. Αργυράκη Παναγιώτα .
11. Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου-Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38446 Βόλος, τηλ. 2421093155, FAX 2421093144 Αρμόδια κ.Τόλια-Μαριόλη Αθηνά.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους οι οποίοι κρίνουν ότι μπορούν να διδάξουν περισσότερα του ενός μαθήματα να το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Ο τελικός αριθμός των συμβασιούχων που θα προσληφθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των πιστώσεων που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι συμβάσεις μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχει ο κάθε διδάσκων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην αίτησή τους να αναφέρουν:
Το Μάθημα ή τα Μαθήματα, που επιθυμούν να διδάξουν. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα.
2. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα.
3. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθ. 1, παρ. 1 και 3 του N. 1256/82 περί πολυθεσίας.
H παρούσα πρόσκληση απευθύνεται και σε υπηρετούντα μέλη ΔEΠ ή μέλη EEΔIΠ άλλων A.E.I., τα οποία μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ ή NΠIΔ ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας.
Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη ΔEΠ άλλων AEI, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν:
1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2) Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.

Oι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Eλληνικού A.E.I.,ή απολυτήριο Eλληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το κέντρο Eλληνικής Γλώσσας, απο το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Eλληνικής γλώσσας.

Θα αναζητηθούν υπηρεσιακά (αυτεπάγγελτη αναζήτηση), από την Γραμματεία του Τμήματος:
• το Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,
• το Πιστοποιητικό (τύπου Α) του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και
• το Πιστοποιητικό γεννήσεως.

Προκειμένου να γίνει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών απαιτείται υποβολή φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου