Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 7 θέσεις ΔΕΠ

ΤΟ Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Γεωλογίας, β) Χημικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, δ) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και ε) Φιλοσοφίας

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοιτασματολογία-Ηφαιστειολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’


ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλιακά θερμικά συστήματα: Απορρόφηση και μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια-Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011 τ.Γ.’

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμβιομηχανική σε μίκρο-μάκρο-κλίμακα: κυτταρομηχανική και εμβιομηχανική της εργασίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 490/21-7-2011 τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 491/21-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Νου».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 479/20-7-2011 τ.Γ.’

- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλοσοφία της Ύστερης Αρχαιότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 489/21-7-2011 τ.Γ.’

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 22-9-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία των Τμημάτων:
α) Γεωλογίας: τηλ.: 2610-997922, 2610-997590,e-mail: nanlampr@upatras.gr
β)Χημικών Μηχανικών:τηλ.:2610-997580, 2610-969502,e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr
γ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: τηλ.:2610-969401, 2610-969400, e-mail: avasilak@upatras.gr
δ) Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής: τηλ.:2610-996939, 2610-996941,e-mail: rodopoulos@ceid.upatras.gr, sprodis@upatras.gr
ε) Φιλοσοφίας: τηλ.:2610-997155, 2610-969386, e-mail: philosophy@upatras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου