Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Αποζημίωση και στη μαθητεία


Από την Ημερησία

Αποζημίωση για εργατικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει κάθε νέος (ακόμα και ανήλικος) που τραυματίζεται ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του έστω και με τη μορφή μαθητείας, κατά την οποία δεν προέχει αυτή καθαυτή η απασχόληση αλλά η εκπαίδευση, προκειμένου να μπορεί να μάθει τη δουλειά για να εργαστεί στο μέλλον...

Αποζημίωση για εργατικό ατύχημα δικαιούται να αξιώσει κάθε νέος (ακόμα και ανήλικος) που τραυματίζεται ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες του έστω και με τη μορφή μαθητείας, κατά την οποία δεν προέχει αυτή καθαυτή η απασχόληση αλλά η εκπαίδευση, προκειμένου να μπορεί να μάθει τη δουλειά για να εργαστεί στο μέλλον... Ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι ο εργοδότης έχει αυξημένη ευθύνη έναντι του νέου που συνδέεται με σύμβαση μαθητείας, καθώς οφείλει να εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια.


Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, ο εργοδότης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αναθέτει στο νέο καθήκοντα, γιατί πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κυρίως τις φυσικές ιδιότητες που έχουν οι νέοι, την περιέργεια και το ριψοκίνδυνο της ηλικίας, τη διάθεσή τους για παιχνίδι, αλλά και την επιθυμία τους να κάνουν την εργασία των μεγαλυτέρων.

Ενημέρωση
Έτσι, οφείλει να ενημερώνει μαθητευόμενο έφηβο για τους ενδεχόμενους κινδύνους και για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία του, να τον εκπαιδεύσει σε ασφαλείς τρόπους εκτέλεσης της εργασίας, βάζοντάς τον για ένα εύλογο διάστημα υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη κατάλληλου προσώπου. Επίσης οφείλει -τονίζει ο ΑΠ- να μην του αναθέτει εργασίες που παρουσιάζουν κινδύνους ατυχήματος (όπως συμβαίνει με τη χρήση μηχανημάτων) τους οποίους οι νέοι δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να προλάβουν, λόγω έλλειψης της αίσθησης κινδύνου ή έλλειψης πείρας ή έλλειψης κατάρτισης.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου