Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Μηχανολόγων και Ιατρικής


Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων:
α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, β) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και γ) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Λογισμικού».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 567/16-8-2011  τ.Γ.’

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κατασκευαστικός Τομέας
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός μέσω Θερμομηχανικής και Δυναμικής Ανάλυσης-Σχεδιασμός Βιοϊατρικών Συστημάτων».
 ΦΕΚ Δημοσίευσης: 570/16-8-2011  τ.Γ.’
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας ΙΙ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 556/10-8-2011  τ.Γ.’
Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   τις   ανωτέρω  θέσεις  είναι  η   24-10-2011.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία  των  Τμημάτων:
α) Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής:  τηλ.:2610-996939, 2610-996941,  e-mail: rodopoulos@ceid.upatras.gr,
                                                                                    
β) Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  τηλ.: 2610-969401, 2610-969400, e-mail: avasilak@upatras.gr
γ) Ιατρικής: τηλ.: 2610-969101, e-mail: secretary@med.upatras.gr,                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου