Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Αλλαγές στα ΑΕΙ-Ποιες μεταρρυθμίσεις θα διευκολύνουν πρακτικά τους φοιτητές

Από την εφημερίδα Τα Νέα


Erasmus στην Ελλάδα: Για πρώτη φορά οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν και να παρακολουθήσουν σπουδές για ένα μικρό διάστημα (3-12 μήνες) σε άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus. Μάλιστα, ο χρόνος φοίτησης σε άλλο τμήμα θα αναγνωρίζεται για την απόκτηση πτυχίου. Οπως τονίζεται από το υπουργείο, χάρη στην αλλαγή θα δοθεί η δυνατότητα σε αρκετούς φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα για λίγο καιρό σε ένα άλλο τμήμα που ενδεχομένως θεωρούν καλύτερο.


Μερική φοίτηση: Φοιτητές που εργάζονται (περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα) θα μπορούν να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης έπειτα από αίτησή τους.

Χορήγηση άτοκων δανείων: Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα με εγγύση του ελληνικού Δημοσίου. Η αποπληρωμή του από τους φοιτητές θα πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση έπειτα από την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. Προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους: οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των φοιτητών και των οικογενειών τους

Ανταποδοτική υποτροφία: Θα δίνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υποχρέωση να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση μέχρι 40 ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος.

Δημοσιότητα - διαφάνεια: Οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στον διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.

Συνήγορος φοιτητή: Αυτοτελές γραφείο με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, για την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας: Αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και 40% από φοιτητές. Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της φοιτητικής μέριμνας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου