Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών

Από την εφημερίδα Έθνος 

Τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι και τα τέλη του 2011 θα παράσχει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στις αρχές του σχολικού έτους, όπως αναφέρει εγκύκλιος που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Π. Κουκουλόπουλος.


Η παράταση θα φτάσει μέχρι και τα τέλη του 2011
Τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων για τη μεταφορά των μαθητών μέχρι και τα τέλη του 2011 θα παράσχει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους δήμους, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στις αρχές του σχολικού έτους, όπως αναφέρει εγκύκλιος που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Π. Κουκουλόπουλος.

Η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών έχει περάσει από την 1η Ιουλίου ?όπως προβλέπει ο "Καλλικράτης"... από τις Περιφέρειες στους δήμους.

Το υπουργείο Εσωτερικών προαναγγέλλει την κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων με τις εταιρείες και τους ιδιώτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η μεταφορά των μαθητών από τις Περιφέρειες, μέχρι και το τέλος του 2011.

Διαγωνισμοί
Προϋπόθεση όμως για την παράταση αποτελεί η προκήρυξη των ίδιων διαγωνισμών από τους δήμους μέχρι και τις 31 Αυγούστου και η πιστοποίηση των αρμόδιων περιφερειακών συμβουλίων ότι ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι περιφερειάρχες θα ενημερώσουν το υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη για τους δήμους της αρμοδιότητάς τους οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις της τροπολογίας. Για τις συμβάσεις που θα παραταθούν -όπως προβλέπει η εγκύκλιος- θα ισχύουν οι ίδιοι όροι, αλλά θα υπογραφούν με μικρότερο κόστος από αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, έπειτα από διαπραγμάτευση των δύο μερών.

Ν. Β. Τσίτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου