Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Οι θέσεις ανά περιφέρεια των σχολικών συμβούλων Π.Ε., του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

Οι θέσεις , ανά περιφέρεια, των σχολικών συμβούλων Π.Ε.

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Σας κοινοποιώ τις θέσεις των σχολικών συμβούλων ανά περιφέρεια , όπως αυτές υπήρχαν στην επιλογή που έγινε το 2007.

Επισημαίνω ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων και κατά τη φετινή επιλογή παραμένει ο ίδιος, δεν έχει όμως ορισθεί ο ακριβής αριθμός των θέσεων ανά περιφέρεια.

Οι θέσεις σχολικών συμβούλων Π.Ε. κατανέμονται ως εξής:

· Τριακόσιες (300) θέσεις σχολικών συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης,

· εβδομήντα (70) θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και

· δέκα οκτώ (18) θέσεις σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής

Αναλυτικά :


ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Αθηνών

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

6) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

7) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

8) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

9) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

10) 10η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

11) 11η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

12) 12η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

13) 13η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

14) 14η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

15) 15η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη

16) 16η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

17) 17η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη

18) 18η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηλιουπολη

19) 19η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

20) 20η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αθήνα

21) 21η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αγ. Παρασκευή

22) 22η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι

23) 23η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι

24) 24η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαλάνδρι

25) 25η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι

26) 26η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι

27) 27η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι

28) 28η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ιωνία

29) 29η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ιωνία

30) 30η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μαρούσι

31) 31η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αιγάλεω

32) 32η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αγ. Βαρβάρα

33) 33η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι

34) 34η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι

35) 35η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι

36) 36η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Περιστέρι

37) 37η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Αγ. Αναργύρους

38) 38η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον

39) 39η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον

40) 40η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Χαϊδάρι

41) 41η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αιγάλεω

42) 42η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ίλιον

43) 43η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άλιμο

44) 44η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άλιμο

45) 45η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα

46) 46η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα

47) 47η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλιθέα

48) 48η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Σμύρνη

49) 49η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Σμύρνη

50) 50η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Γλυφάδα

51) 51η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Γλυφάδα

Νομαρχία Πειραιά

52) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

53) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

54) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

55) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια

56) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια

57) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

58) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

59) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Κορυδαλλό

60) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νίκαια

61) 10η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

62) 11η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πειραιά

63) 12η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πόρο

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

64) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Άγ. Στέφανο

65) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Αχαρνές

66) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Παλλήνη

67) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Παλλήνη

68) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κορωπί

Νομαρχία Δυτικής Αττικής

69) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα

70) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα

71) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευσίνα

72) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Ανω ΛιόσιαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 1η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα

2) 2η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή

3) 3η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω

4) 4η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την Καλλιθέα

5) 9η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τον ΠειραιάΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 1η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα

2) 2η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή

3) 3η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω

4) 4η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά

5) 21η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα

6) 22η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αγ. Παρασκευή

7) 23η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αιγάλεω

8) 24η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά

9) 51η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα

10) 52η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αθήνα

11) 53η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Άλιμο

12) 54η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Γέρακα

13) 55η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Γέρακα

14) 56η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ελευσίνα

15) 57η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πειραιά2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Έβρου

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αλεξανδρούπολη

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αλεξανδρούπολη

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Σουφλί

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Διδυμότειχο

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ορεστιάδα

Νομαρχία Δράμας

6) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Δράμα

7) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Δράμα

8) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Δράμα

9) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Δράμα

Νομαρχία Καβάλας

10) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καβάλα

11) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καβάλα

12) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Χρυσούπολη

13) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελευθερούπολη

Νομαρχία Ροδόπης

14) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κομοτηνή

15) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κομοτηνή

16) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κομοτηνή

17) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κομοτηνή

18) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κομοτηνή

Νομαρχία Ξάνθης

19) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ξάνθη

20) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ξάνθη

21) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ξάνθη

22) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΞάνθηΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 8η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΚαβάλαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 18η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Κομοτηνή

2) 39η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Δράμα

3) 40η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Καβάλα

4) 41η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Αλεξανδρούπολη

5) 58η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ξάνθη3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Ημαθίας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Βέροια

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νάουσα

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αλεξάνδρεια

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Βέροια

Νομαρχία Θεσσαλονίκης

5) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

6) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

7) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

8) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

9) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

10) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

11) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

12) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

13) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

14) 10η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

15) 11η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

16) 12η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

17) 13η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

18) 14η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

19) 15η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

20) 16η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

21) 17η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

22) 18η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

23) 19η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

24) 20η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

25) 21η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Λαγκαδά

26) 22η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Λαγκαδά

Νομαρχία Κιλκίς

27) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κιλκίς

28) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κιλκίς

29) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Γουμένισσα

Νομαρχία Πέλλας

30) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Έδεσσα

31) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Έδεσσα

32) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αριδαία

33) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Γιαννιτσά

34) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Γιαννιτσά

Νομαρχία Πιερίας

35) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κατερίνη

36) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κατερίνη

37) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κατερίνη

38) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αιγίνιο

Νομαρχία Σερρών

39) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Σέρρες

40) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Σέρρες

41) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Σέρρες

42) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηράκλεια

43) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νιγρίτα

44) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Σιδηρόκαστρο

45) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ν. Ζίχνη

Νομαρχία Χαλκιδικής

46) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πολύγυρο

47) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ν. Μουδανιά

48) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΑρναίαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 7η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη

2) 10η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τη ΘεσσαλονίκηΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 15η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη

2) 16η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη

3) 17η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τις Σέρρες

4) 34η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Κατερίνη

5) 35η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Έδεσσα

6) 36η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Βέροια

7) 37η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πολύγυρο

8) 38η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Κιλκίς

9) 59η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη

10) 60η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Σταυρούπολη

11) 61η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Σταυρούπολη4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Γρεβενών

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Γρεβενά

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Γρεβενά

Νομαρχία Καστοριάς

3) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καστοριά

4) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Νεστόριο

5) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καστοριά

Νομαρχία Κοζάνης

6) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κοζάνη

7) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κοζάνη

8) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πτολεμαίδα

9) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πτολεμαίδα

10) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Σιάτιστα

Νομαρχία Φλώρινας

11) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Φλώρινα

12) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αμύνταιο

13) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη ΦλώριναΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 14η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΚοζάνηΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 13η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Κοζάνη

2) 14η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Φλώρινα

3) 33η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Καστοριά

4) 62η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Γρεβενά5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Άρτας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Άρτα

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Άρτα

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Άρτα

Νομαρχία Θεσπρωτίας

4) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηγουμενίτσα

5) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηγουμενίτσα

6) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ηγουμενίτσα

Νομαρχία Ιωαννίνων

7) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

8) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

9) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

10) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

11) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

12) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Ιωάννινα

Νομαρχία Πρέβεζας

13) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πρέβεζα

14) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πρέβεζα

15) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΠρέβεζαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 6η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τα ΙωάννιναΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 9η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Ιωάννινα

2) 43η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Άρτα

3) 44η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ηγουμενίτσα

4) 45η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Πρέβεζα6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Καρδίτσας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καρδίτσα

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καρδίτσα

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Σοφάδες

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Παλαμά

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μουζάκι

Νομαρχία Λάρισας

6) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

7) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

8) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

9) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

10) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

11) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ελασσόνα

12) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Φάρσαλα

13) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λάρισα

Νομαρχία Μαγνησίας

14) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Βόλο

15) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Βόλο

16) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Αλμυρό

17) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Βόλο

18) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Βόλο

Νομαρχία Τρικάλων

19) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Τρίκαλα

20) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Τρίκαλα

21) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Τρίκαλα

22) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλαμπάκα

23) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΠύληΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 11η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τη ΛάρισαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 10η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Καρδίτσα

2) 11η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Λάρισα

3) 12η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Λάρισα

4) 31η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Τρίκαλα

5) 32η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Βόλο

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΝομαρχία Ζακύνθου

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ζάκυνθο

Νομαρχία Κέρκυρας

2) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κέρκυρα

3) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κέρκυρα

4) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κέρκυρα

Νομαρχία Κεφαλληνίας

5) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αργοστόλι

Νομαρχία Λευκάδας

6) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη ΛευκάδαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 18η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΚέρκυραΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 42η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Κέρκυρα

2) 63η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αργοστόλι8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μεσολόγγι

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Μεσολόγγι

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αγρίνιο

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αγρίνιο

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αγρίνιο

6) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αμφιλοχία

7) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ναύπακτο

8) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αγρίνιο

9) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Βόνιτσα

Νομαρχία Αχαΐας

10) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

11) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

12) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

13) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

14) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

15) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάτρα

16) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αίγιο

17) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αίγιο

18) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Καλάβρυτα

Νομαρχία Ηλείας

19) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πύργο

20) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Πύργο

21) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αμαλιάδα

22) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αμαλιάδα

23) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Λεχαινά

24) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα ΚρέστεναΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 5η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΠάτραΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 6η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Πάτρα

2) 8η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Μεσολόγγι

3) 28η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Πύργο

4) 64η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Πάτρα

5) 65η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Αγρίνιο9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Βοιωτίας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λειβαδιά

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λειβαδιά

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θήβα

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Θήβα

Νομαρχία Ευβοίας

5) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Χαλκίδα

6) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Χαλκίδα

7) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Χαλκίδα

8) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ιστιαία

9) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κάρυστο

10) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κύμη

Νομαρχία Ευρυτανίας

11) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Καρπενήσι

12) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Καρπενήσι

Νομαρχία Φθιώτιδας

13) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λαμία

14) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λαμία

15) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λαμία

16) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Λαμία

17) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Αταλάντη

Νομαρχία Φωκίδος

18) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Άμφισσα

19) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΆμφισσαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 13η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΛαμίαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 5η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Χαλκίδα

2) 29η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Λειβαδιά

3) 30η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Λαμία

4) 66η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Άμφισσα10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Αργολίδας

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ναύπλιο

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ναύπλιο

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Άργος

Νομαρχία Αρκαδίας

4) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Τρίπολη

5) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Δημητσάνα

6) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Άστρος

7) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Τρίπολη

Νομαρχία Κορινθίας

8) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κόρινθο

9) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κόρινθο

10) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κιάτο

11) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Κιάτο

Νομαρχία Λακωνίας

12) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Σπάρτη

13) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Γύθειο

14) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τους Μολάους

Νομαρχία Μεσσηνίας

15) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλαμάτα

16) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλαμάτα

17) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Μεσσήνη

18) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Μεσσήνη

19) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πύλο

20) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΚυπαρισσίαΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 12η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΤρίποληΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 7η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Τρίπολη

2) 25η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Κόρινθο

3) 26η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Ναύπλιο

4) 27η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Καλαμάτα

5) 70η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Σπάρτη11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Λέσβου

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Μυτιλήνη

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Μυτιλήνη

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Καλλονή

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Μύρινα Λήμνου

Νομαρχία Σάμου

5) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Σάμο

6) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Σάμο

Νομαρχία Χίου

7) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Χίο

8) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη ΧίοΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 15η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα τη ΜυτιλήνηΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 47η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Χίο

2) 49η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Μυτιλήνη

3) 67η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Σάμο12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Δωδεκανήσου

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ρόδο

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ρόδο

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ρόδο

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Ρόδο

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κάλυμνο

6) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Κω

Νομαρχία Κυκλάδων

7) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Πάρο

8) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ερμούπολη

9) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Νάξο

10) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την ΆνδροΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 17η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα την ΕρμούποληΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 46η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τη Ρόδο

2) 48η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα την Ερμούπολη
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νομαρχία Ηρακλείου

1) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

2) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

3) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

4) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

5) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

6) 6η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

7) 7η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Αρκαλοχώρι

8) 8η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τις Μοίρες

9) 9η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ηράκλειο

Νομαρχία Λασιθίου

10) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Αγ. Νικόλαο

11) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα την Ιεράπετρα

12) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τη Σητεία

Νομαρχία Ρεθύμνης

13) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ρέθυμνο

14) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Ρέθυμνο

15) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα το Πέραμα Μυλοποτάμου

Νομαρχία Χανίων

16) 1η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Χανιά

17) 2η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Χανιά

18) 3η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα Χανιά

19) 4η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τον Κίσσαμο

20) 5η Περιφ. Δημοτικής Εκπ/σης με έδρα τα ΧανιάΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 16η Περιφ. Ειδικής Αγωγής με έδρα το ΗράκλειοΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1) 19η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Ηράκλειο

2) 20η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το Ηράκλειο

3) 50η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τα Χανιά

4) 68η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

5) 69η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής με έδρα το ΡέθυμνοΔημήτρης Μπράτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου