Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Ενημέρωση για το χρόνο κατάθεσης δικαιολογητικών για την πρόσβαση των Ομογενών Βορειοηπειρωτών στα ελληνικά ΑΕΙ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των Ελλήνων του εξωτερικού κατατίθεντο τα προηγούμενα έτη στο Υπουργείο Παιδείας από τους υποψηφίους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από 1η έως 10 Ιουλίου.

Με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου φέτος, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από όποιο σημείο και αν βρίσκονται.

Με σχετική υπουργική απόφαση έχει ρυθμιστεί να κατατίθενται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους εισαγόμενους στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, αφού απαιτείται σε αυτό να συμπληρώνεται ο βαθμός πρόσβασης ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο απόλυσής τους.

Επειδή ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία συμπλήρωσης του βαθμού πρόσβασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση και συμφωνία με τις Διπλωματικές μας Αρχές στην Αλβανία, τόσο για την έγκαιρη έκδοση των απολυτηρίων τίτλων των Ομογενών από τα σχολεία της χώρας, όσο και για τη δυνατότητα υποβολής των μηχανογραφικών τους δελτίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου