Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών και εργαστηριακών στο τμήμα τεχνολογίας αεροσκαφών

Το ΤΕΙ Χαλκίδας με την 14/6-7-2011 απόφαση του Συμβουλίου του, προκηρύσσει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του τμήματος, Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Χαλκίδας, για το διδακτικό έτος 2011-2012, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη έτη.
Το παραπάνω προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, ως
επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών του ΤΕΙ Χαλκίδας, ως ακολούθως:


ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
1. ΣΧΕΔΙΟ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
6. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
7. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
9. ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
10. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
11. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
12. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
13. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
15. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
16. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΣΗΣ
17. ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
18. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ
19. ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
20. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ
22 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
23 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
24 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
25 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1 ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
2 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ
7 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
8 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
9 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΕΡΑΙΕΣ
10 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ
12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
14 ΌΡΓΑΝΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
15 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
16 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
17 ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
18 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
19 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ
21 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ
22 ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., επιτρέπεται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του
Συμβουλίου του Τμήματος, η ανάθεση θεωρητικών μαθημάτων σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 8 - 8- 2011 αίτηση στις γραμματείες των τμημάτων του ΤΕΙ Χαλκίδας.
Πληροφορίες και υπόδειγμα εντύπου αίτησης παρέχονται από τις γραμματείες των τμημάτων στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, κατά τις ώρες 08:30 – 14:30, καθώς και στα τηλέφωνα:
Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών τηλ. 2228099672
Η ταχυδρομική διεύθυνση για τη γραμματεία του τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών είναι: ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , Ψαχνά Ευβοίας 34 400.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου