Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Σχεδιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ξένες γλώσσες στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του Νέου Σχολείου, σχεδιάζει το υπ. Παιδείας σύμφωνα με στο απαντητικό της έγγραφό της υφ. Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή, σε ερώτηση του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη.

«Προκειμένου να μη διαταραχθεί ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός των μαθητών, αναφέρει το έγγραφο της υφ. Παιδείας, ορίζεται μεταβατική περίοδος ως εξής:

Όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με την αριθ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», από το σχολικό έτος 2011-12 η 2η ξένη γλώσσα, η οποία θα διδάσκεται σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και σε σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., θα είναι μόνο μία, Γαλλική ή Γερμανική.

Για τη διευκόλυνση των μαθητών που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011-2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου, ισχύει η αριθ. Φ. 12/555/61447/Γ1/10-6-2011 Υπουργική Απόφαση ως εξής:

- Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., οι μαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου, θα διδαχθούν και στην τάξη αυτή, τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε' τάξη.

- Στα σχολεία αυτά ορίζεται ελάχιστος αριθμός δεκαπέντε (15) μαθητών για τη δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.

- Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.), μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή.

- Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τους μαθητές που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011 - 2012 στη Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου.

- Για την επιλογή της B’ ξένης γλώσσας που Θα διδάσκεται στο σχολείο, την τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών Διευθύνσεων Π.E.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ.Φ.1 2/51 8/61 584/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση με Θέμα «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία».

Αναφορικά με τη διδασκαλία της β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24—06—2011 Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία:


1. Οι μαθητές της A’ τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως β’ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία). Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές.


Για την A’ τάξη του Γυμνασίου, οι Διευθυντές θα συγκεντρώσουν τα ενυπόγραφα σημειώματα των μαθητών που φοιτούν στη Στ' Δημοτικού για τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα προβούν στη δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας.

2. Οι μαθητές της B’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχολικό έτος 2010 2011 με τις εξής προϋποθέσεις:

α) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκαπέντε (15). Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.) μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα με ελάχιστο αριθμό δώδεκα (12) μαθητών μετά από απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και β) η ύπαρξη οργανικής θέσης εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που διδάσκονται οι μαθητές.

Εφόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε δημιουργηθούν τμήματα για τους μαθητές της B’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου του σχολικού έτους 2011—2012, οι μαθητές έχουν τις εξής δυνατότητες:

- ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (παρ. 1, άρθρο 2)

- ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου