Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Διευκρινίσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Για τους υποψηφίους των πινάκων αναπληρωτών, οι οποίοι κατατάσσονται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων, σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψη  με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι εκπ/κοί παραμένουν  διαθέσιμοι προς πρόσληψη στους πίνακες των λοιπών κλάδων μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο διδασκαλίας.Τα παραπανω διευκρινίζει, με εγκύκλιό του, το υπ. Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου