Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Προκήρυξη για την Πλήρωση Θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: Α) Χημικών Μηχανικών, Β) Φιλολογίας και Γ) Γεωλογίας Του Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Χημικών Μηχανικών, β) Φιλολογίας και γ) Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών. Μεταλλουργικές Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Σύνταξη και Σημασιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011 τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής
- Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιολογική Ωκεανογραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011 τ.Γ.’

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 12-9-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.admin.upatras.gr/ddy/Pub/Main.aspx) και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία των Τμημάτων:

α) Χημικών Μηχανικών:
τηλ.: 2610-997580, 2610-969502,
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr
β) Φιλολογίας τηλ.: 2610-996234, 2610-969324,
Ιστότοπος: www.philology-upatras.gr
γ) Γεωλογίας: τηλ.: 2610-997922, 2610-997590,
Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου