Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Χημικών Μηχανικών, Φιλολογίας και Γεωλογίας - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ προκηρυσσει την  πλήρωση  θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Χημικών Μηχανικών, β) Φιλολογίας και γ) Γεωλογίας  του Πανεπιστημίου Πατρών ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών. Μεταλλουργικές Διεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011  τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική Σύνταξη και Σημασιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011  τ.Γ.’

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής
Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιολογική Ωκεανογραφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 439/7-7-2011  τ.Γ.’

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων   για   την   ανωτέρω  θέση  είναι  η   12-9-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών  και για περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη Γραμματεία  των  Τμημάτων:
α) Χημικών Μηχανικών: τηλ.:    2610-997580, 2610-969502,
β) Φιλολογίας        τηλ.:    2610-996234, 2610-969324,
γ) Γεωλογίας:        τηλ.:    2610-997922, 2610-997590,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου