Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

ΣτΕ: «Φρένο» στην αναγνώριση πτυχίου από γαλλικό πανεπιστήμιο


Από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία

Αρνητική γνωμοδότηση των Συμβούλων Επικρατείας για απόφοιτη που είχε παρακολουθήσει 3 από τα 5 χρόνια σε ελληνικό παράρτημα

Την αίτηση απόφοιτης γαλλικού πανεπιστημίου, που ζητούσε να της αναγνωρισθεί ο τίτλος σπουδών, ως ισότιμος με αυτούς, που χορηγούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, απέρριψε το Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αιτούσα αποφοίτησε από γαλλικό πανεπιστήμιο το 2003. Όμως, παρακολούθησε τα τρία από τα πέντε χρόνια των σπουδών της στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτηση της προς το Διατμηματικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Ισοτιμιών Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής, ζητώντας να της αναγνωρισθεί ως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, με την υπ΄αριθμ 856/2011 γνωμοδότησή τους έκριναν έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί η αίτηση της απόφοιτης γαλλικού πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα έκριναν ότι με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν θεωρούνται "εξωτερικά πτυχία" που μπορούν να αναγνωρισθούν ως ισότιμα με αυτά των ελληνικών ΑΕΙ, εκείνα τα οποία χορηγούνται από αλλοδαπό πανεπιστήμιο, όταν για τη χορήγησή τους έχει ληφθεί υπόψη χρόνος σπουδών, που πραγματοποιήθηκε με επιτόπια παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών στην Ελλάδα.

Οι δικαστές λόγω, της σπουδαιότητας του θέματος, παρέπεμψαν την υπόθεση στην αυξημένη 7μελή σύνθεση του Τμήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου