Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Προσωρινοί πίνακες ειδικών κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δελτίο Τύπου


Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας:
http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί Πίνακες ειδικών κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012 των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων) ανά ειδική κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) , ήτοι: α) γονέων περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β) εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003. Οι πίνακες αναρτώνται με την επιφύλαξη πρόσθετων διορθώσεων , δεδομένου ότι συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων από την Υπηρεσία μας.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν σχετική αίτηση να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους Πίνακες του κλάδου ή και της ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά στις 16/08/2011, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει το με αριθ. 92905/Δ2/12.08.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ69-3Ρ5) έγγραφο.

Τα σχετικό έγγραφο είναι αναρτημένο εδώ
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου