Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Υπουργείο Παιδείας: Προσωρινοί Πίνακες Διορισμών Ειδικών Κατηγοριών Κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του ΥΠΔΒΜΘ: http://e-aitisi.sch.gr οι προσωρινοί πίνακες διορισμών των ειδικών κατηγοριών του κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, σχολικού έτους 2011-2012, για τις ειδικές κατηγορίες, στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν διορισμοί.


 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την με αριθ. 87795/Δ2/01-08-2011 (ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6) εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη μοριοδότηση των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των Πινάκων αυτών, αποκλειστικά στις 16-08-2011, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Οι απορριπτέοι εκπαιδευτικοί μπορούν, επίσης, να υποβάλουν ένσταση αναφορικά με το λόγο απόρριψής τους, αποκλειστικά στις 16-08-2011, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου