Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Έκκληση του ΑΠΘ προς την υπουργό Παιδείας για συναίνεση


Το ανακοινωθέν του ΑΠΘ έχει ως εξής:

Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστατη οικονομική και κοινωνική συγκυρία και εκτιμώντας την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά πανεπιστήμια, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αναμένεται να ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα:

1. Η διεθνής και εγχώρια οικονομική συγκυρία και οι κοινωνικές επιπτώσεις που αυτή έχει επιφέρει, επιβάλλουν σήμερα περισσότερο παρά ποτέ τη διασφάλιση της αποδοτικότερης λειτουργίας του κράτους και των θεσμών για την υπέρβαση της κρίσης.
2. Η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα πανεπιστήμια, με τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού τους κατά 50%, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
3. Η εκφρασθείσα μέσω των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων, (Σύγκλητοι, Σύνοδος Πρυτάνεων), έντονη αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η επιμονή του Υπουργείου να μη λάβει υπόψη του τις βασικές ενστάσεις και αντιρρήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με α) την αποδυνάμωση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ, β) τη συγκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε όργανα που θα λειτουργούν χωρίς έλεγχο και λογοδοσία, γ) την κατάργηση της εσωτερικής δημοκρατίας και δ) τη διάλυση της δομής των ακαδημαϊκών οργάνων, δημιουργούν δυσοίωνες προβλέψεις για την εξέλιξη αυτής της διελκυστίνδας.
4. Οι δυσλειτουργίες που αναμένεται να επιφέρουν ορισμένες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εφόσον αυτό ψηφιστεί ως έχει, με κυριότερες αυτές που αφορούν: α) στην κατάργηση θεμελιωδών ακαδημαϊκών μονάδων (Τμημάτων και Τομέων), β) στην επιβάρυνση του κόστους της λειτουργίας των ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης νέων και δαπανηρών οργάνων και διαδικασιών και γ) στην αμφισβήτηση ή και την παύση των νόμιμα εκλεγμένων ακαδημαϊκών αρχών, (πρυτάνεις, κοσμήτορες, πρόεδροι Τμημάτων και διευθυντές Τομέων), αναμένεται να αποδιοργανώσουν την ακαδημαϊκή λειτουργία και να ναρκοθετήσουν τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

Τα πανεπιστήμια χρειάζονται μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των ακαδημαϊκών τους λειτουργιών. Για να εμπεδωθεί όμως μια μεταρρύθμιση χρειάζονται πανεπιστήμια ανοικτά και σε πλήρη λειτουργία, καθώς και μια ακαδημαϊκή κοινότητα που να επιδιώκει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Καμία μεταρρύθμιση δε μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συναίνεση και τη συμμετοχή αυτών που πρόκειται να την εφαρμόσουν.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. απευθύνουν έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας κα Άννα Διαμαντοπούλου, έστω και την ύστατη στιγμή, να επιδιώξει τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη μεταρρύθμιση των ΑΕΙ με βάση τις προτάσεις που αυτά έχουν υποβάλει, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τόσο την κοινωνική γαλήνη στα ιδρύματα, όσο και την ομαλή ακαδημαϊκή τους λειτουργία, προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να επιτελέσουν την αποστολή τους στη μεγάλη υπόθεση της εξόδου από την ύφεση και της δημιουργίας ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.
Η κρίσιμη ιστορική στιγμή δεν επιδέχεται πολώσεις και οξύνσεις, αλλά επιβάλλει συνέργειες, συνεννοήσεις και συναινέσεις.

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Γιάννης Α. Μυλόπουλος
Οι Αντιπρυτάνεις:
Καθηγητής Γιάννης Δ. Παντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου