Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2011.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 996395, 2310 996392

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση.
99.7 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου