Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις αποσπάσεις, Συνεδρίαση για τη Β΄ Φάση, του αιρετού Δ. Μπράτη


Με αφορμή ερωτήματά σας σχετικά με τη Β’ φάση των αποσπάσεων σας ενημερώνω για τα εξής:

Σήμερα απεστάλη εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να καταχωρηθούν στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, από 15-9-2011 έως 16/9/2011, όλες οι σχετικές με τις αποσπάσεις αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ που αφορούν:


α) Νέες (εκπρόθεσμες) αιτήσεις απόσπασης
β) Επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης
γ) ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης
δ) τροποποιήσεις ΠΥΣΠΕ απόσπασης

·  Ως νέες αιτήσεις θεωρούνται όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά τις 30/6/2011
· Οι επανεξετάσεις αφορούν τις αιτήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν στην α’ φάση. Οι συνάδελφοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τις αρχικές τους προτιμήσεις.
·  Οι τροποποιήσεις αφορούν τις αιτήσεις συναδέλφων που θέλουν να αλλάξουν το ΠΥΣΠΕ στο οποίο αποσπάσθηκαν.
· Οι ανακλήσεις αφορούν αιτήσεις συναδέλφων που για διάφορους λόγους επιθυμούν να ανακληθεί η απόσπασή τους.
Επισημαίνω ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση έχουν και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης ή είναι μέλη ΟΤΑ.
       
Το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για την εξέταση των αιτήσεων της β’ φάσης στις 20-21 Σεπτέμβρη 2011.


Κάντε κλικ εδώ για να τη διαβάσετε: Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις αποσπάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου