Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Φοιτητές άνω των 29 δεν δικαιούνται πάσο

Από την εφημερίδα Μακεδονία

Ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του πάσο θα υποβάλουν από φέτος οι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι πάνω από 29 ετών.

Η αίτηση θα υποβάλλεται στον δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr. Αφού εγκριθεί από την οικεία γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το δελτίο του από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής του. Σημεία παράδοσης είναι τα προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου. Το τελικό κόστος για την παραλαβή του δελτίου μετά τη διενέργεια του αντίστοιχου διαγωνισμού ανέρχεται σε 2,46 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ) και θα επιβαρύνει τον φοιτητή, ο οποίος όμως δεν θα χρεώνεται για την έκδοση φωτογραφιών και την αγορά της παλιάς κάρτας, όπως ίσχυε παλαιότερα σε πολλές περιπτώσεις. Το νέο δελτίο ειδικού εισιτηρίου (τύπου πιστωτικής κάρτας) θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές με ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του με λατινικούς χαρακτήρες για χρήση του και στο εξωτερικό.


Δεν δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29ο) έτος της ηλικίας τους την ημέρα υποβολής της αίτησης ή έχουν εισαχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπλέον, η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη γραμματεία του τμήματος.

Επίσης προτείνεται η παράταση της ισχύος του δελτίου για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 μετά τη σχετική συνεννόηση με τους οργανισμούς συγκοινωνιών.

Οι πρωτοετείς φοιτητές έως και την 30ή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς με τις αντίστοιχες εκπτώσεις με την επίδειξη βεβαίωσης εγγραφής στο τμήμα, την οποία εκδίδουν οι γραμματείες, και την αστυνομική τους ταυτότητα μέχρι να παραλάβουν το δελτίο τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου