Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Εταιρεία Δικηγόρων στον ΟΕΔΒ

Η διοίκηση του ΟΕΔΒ ύστερα από την παραίτηση του επί σειρά ετών Νομικού Συμβούλου του ΟΕΔΒ και με το σκεπτικό της φύσης των αναγκών του Οργανισμού (Διαγωνισμοί, Συμβάσεις κ.τ.λ.) ανέθεσε τη νομική υποστήριξης του Οργανισμού στην εταιρεία Δικηγόρων με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», για το χρονικό διάστημα από 16-06-2011 έως 31-12-2011.Ως αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες και τη νομική εκπροσώπηση του Οργανισμού, ορίστηκε το ποσό των 15.000€ πλέον Φ.Π.Α.


Για την παρακολούθηση της συμβάσεως αυτής καθώς και την καλή εκτέλεσή της ορίστηκε επιτροπή από τους: 1) Γεωργούση Μαρία, 2) Γάτση Ιωάννη, 3) Πανοσκάλτση Ιωάννα, μονίμους υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β. με αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτών αντίστοιχα τους: 1) Λυκόπουλο Χρυσόστομο, 2) ΠαπαπαναγιώτουΧριστίνα, 3) Σιταρένιου Δήμητρα επίσης μονίμους υπαλλήλους του Ο.Ε.Δ.Β.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου