Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16


Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας: http://e-aitisi.sch.gr έχουν αναρτηθεί και οι προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2011-2012, των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 (σχετική αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων, όπως ορίζει το με αριθ. 91629/Δ2/09.08.2011 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 4ΑΜΒ9-ΓΘΚ) έγγραφο.


Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου