Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Έκθεση «καταπέλτης» για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ-Να απομακρυνθούν τα κόμματα από τα ΑΕΙ ζητά η ΑΔΙΠ-Παραάγουμε πολλούς γιατρούς και λίγους νοσηλευτέςΗ έντονη  παρέμβαση των πολιτικών κομμάτων, μέσω των νεολαιών τους στην καθημερινή λειτουργία των Α.Ε.Ι. έχει οδηγήσει συχνά σε φαινόμενα διαλυτικά της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας όπως καταλήψεις, συρρίκνωση του χρόνου εκπαίδευσης λόγω των καταλήψεων και γενικά σε χαλαρούς τρόπους λειτουργίας της εκπαίδευσης, αφού η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική, αναφέρει στην έκθεσή της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).


Η ΑΔΠ προτείνει την «απομάκρυνση των πάσης φύσεως κομματικών μηχανισμών από την καθημερινή ζωή των Α.Ε.Ι.»..
Επίσης η ΑΔΙΠ στην έκθεσή της επισημαίνει:

-Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. θα πρέπει να γίνεται με βάση το μέσο κόστος ανά φοιτητή πλήρους φοίτησης, το οποίο κα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό κόστος ανά φοιτητή ανά γνωστικό αντικείμενο. 
-Παρ’ ό,τι στην Ελλάδα ο αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους είναι πολύ μεγαλύτερος των άλλων χωρών, το σύστημα εξακολουθεί να παράγει ένα από τους μεγαλύτερους αριθμούς ιατρών στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα παράγει πολύ μικρό αριθμό υποστηρικτικού νοσηλευτικού προσωπικού 

-Το σύνολο των εισαγομένων φοιτητών είναι πολύ μεγάλο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παράλληλα η ΑΔΠ προτείνει:
-Εναν από τους τρόπους αντιμετώπισης είναι ο περιορισμός του αριθμό των εισακτέων σε Τμήματα «κορεσμένων» γνωστικών πεδίων 
-Για τους φοιτητές με χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα Θα πρέπει να ληφθεί σχετική πρόνοια στήριξης τους όταν εισάγονται σε Α.Ε.Ι. εκτός της περιοχής κατοικίας τους
-Να συμπτυχτούν κατά το δυνατόν τα διάσπαρτα Τμήματα του ιδίου Α.Ε.Ι. Τα Α.Ε.Ι. αυτά θα πρέπει να προσφέρουν προγράμματα σπουδών αναγκαία για την ανάπτυξη της χώρας .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου