Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Πάνω από 220 θέσεις σε έξι μεταπτυχιακά προγράμματα

Από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος


Η εξειδίκευση μπαίνει σε πρώτο πλάνο για πολλούς νέους που αποβλέπουν σε ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον επενδύοντας σε μεταπτυχιακές σπουδές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ
Ευκαιρίες να αποκτήσουν ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε σύγχρονους τομείς αποκτώντας ένα επιπλέον εφόδιο στην αγορά εργασίας προσφέρουν την τρέχουσα περίοδο τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας μέσα από εν εξελίξει προγράμματα.

Οι θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ξεπερνούν τις 220 και αφορούν τα θεματικά πεδία της Αειφορικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Φυσικής Δραστηριότητας και Ποιότητας Ζωής, της Κινησιολογίας, της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής και της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας.

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο γενικός βαθμός πτυχίου, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές, αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας, σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ και στη συγκεκριμένη κατεύθυνση κ.ά. Σε ό,τι αφορά το κόστος σπουδών, αξίζει να αναφερθεί πως με εξαίρεση τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιεί δωρεάν το ΑΠΘ η παρακολούθηση στα υπόλοιπα συνοδεύεται από την καταβολή διδάκτρων που ανάλογα με το ΠΜΣ η απόκτηση ΜΔΕ μπορεί να αγγίξει έως και τις 9.000 ευρώ!

Στο ΑΠΘ

Πλήθος ειδικεύσεων προσφέρουν τα 66 συνολικά ΠΜΣ που υλοποιεί το ΑΠΘ πάνω σε σύγχρονους τομείς. Πρόκειται για μεταπτυχιακά προγράμματα που χρήζουν ιδιαίτερης ανταπόκρισης λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών -ανέρχονται στους 5.200- και των υποψήφιων διδακτόρων (4.800), καθώς η εξειδίκευση μπαίνει σε πρώτο πλάνο για πολλούς νέους που αποβλέπουν σε ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.
Τα περισσότερα πάντως μεταπτυχιακά προγράμματα λειτουργούν χωρίς δίδακτρα, ωστόσο εξαίρεση αποτελούν πέντε ΠΜΣ (υλοποιούνται από τα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βιολογίας,Πληροφορικής, Οδοντιατρικής), η παρακολούθηση των οποίων κοστίζει έως και 3.000 ευρώ. Ειδικότερα τα δίδακτρα στο ΠΜΣ του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κλάδοι Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) διαμορφώνονται στα 400 ευρώ. Στο τμήμα Βιολογίας η παρακολούθηση του ΠΜΣ με κατεύθυνση την Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία στοιχίζει 562,05 ευρώ ανά εξάμηνο, ενώ το ΠΜΣ του τμήματος Πληροφορικής με τίτλο «Πληροφορική και Διοίκηση» απαιτεί την καταβολή 1.000 ευρώ ανά εξήμηνο (συνολική διάρκεια ΠΜΣ 3 εξάμηνα).

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο συνεργασιών με ΑΕΙ του εξωτερικού το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όπως και το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας υλοποιούν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με γαλλικά πανεπιστήμια, στα οποία συμμετέχουν Ελληνες και Γάλλοι φοιτητές, παρακολουθώντας μαθήματα και στις δύο χώρες.
2 έως 4 εξάμηνα
Κατά τα λοιπά, η φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διαρκεί από δύο έως τέσσερα εξάμηνα. Στο τμήμα Θεολογίας παρέχεται ειδίκευση στους κλάδους της Ερμηνευτικής Θεολογίας, της Ιστορικής Θεολογίας, της Συστηματικής Θεολογίας, της Πρακτικής Θεολογίας και στο Διατομεακό Κλάδο Οικουμενικής Θεολογίας με ειδίκευση στην «Οικουμενική Θεολογία». Στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας λειτουργεί μεταπτυχιακό για την Αγία Γραφή και την Πατερική Γραμματεία, την Ιστορία της Εκκλησίας και τη Δογματική Θεολογία, τη Λειτουργική Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη, το Κανονικό Δίκαιο, την οργάνωση, τη ζωή και τη διάνοια της Εκκλησίας, ενώ στο τμήμα Φιλολογίας υπάρχουν τρία προγράμματα, εκ των οποίων τα δυο είναι διατμηματικά. Το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προσφέρει δυο ΠΜΣ, ενώ το τμήμα Ψυχολογίας πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία, στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, στη Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία και στη Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία.

Τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών λειτουργούν στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δύο στο τμήμα Γαλλικής, ένα στο τμήμα Ιταλικής, ένα στο τμήμα Γερμανικής, δύο στο τμήμα Μαθηματικών, πέντε στο τμήμα Φυσικής, ένα στο τμήμα Χημείας, τέσσερα στο τμήμα Βιολογίας, δύο στο τμήμα Γεωλογίας, δύο στο τμήμα Πληροφορικής και από ένα στο τμήμα Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικής. Στην Ιατρική Σχολή προσφέρονται τρία ΠΜΣ (εκ των οποίων τα δύο είναι διατμηματικά), δύο στην Οδοντιατρική, πέντε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, τρία στο τμήμα Αρχιτεκτόνων, δύο στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τρία στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ένα στο τμήμα Χημικών Μηχανικών και ένα στο τμήμα Θεάτρου. Στην Παιδαγωγική Σχολή το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υλοποιεί τρία ΠΜΣ, ενώ το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ένα και συγκεκριμένα στις κατευθύνσεις Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Διδακτική των Θετικών Επιστημών και Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών. Επίσης από ένα ΠΜΣ υλοποιεί το τμήμα Δημοσιογραφίας, το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, το ΤΕΦΑΑ της Θεσσαλονίκης και το τμήμα Φαρμακευτικής.

Οι τρέχουσες θέσεις
Για τρία πάντως από τα παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα έχει ανακοινωθεί και η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέσα στο επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα στο ΠΜΣ του τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας θα γίνουν δεκτοί 64 υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι τμημάτων των Θεολογικών Σχολών ελληνικών ΑΕΙ και των ισότιμων και αντίστοιχων τμημάτων και σχολών του εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου στη γραμματεία του τμήματος (τηλ.2310/996.680, 6681,7220).
Πρόσκληση ενδιαφέροντος έχει ανακοινωθεί και για τα ΠΜΣ που υλοποιούν τα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Ειδικότερα, στο ΠΜΣ με τίτλο «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής» του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης οι προσφερόμενες θέσεις ανέρχονται στις 25. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου (πληροφορίες στο τηλ. 2310/995.269).
Παράλληλα το ΤΕΦΑΑ Σερρών παρέχει ΜΔΕ στην Κινησιολογία και διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματολογικές ενότητες οι οποίες προσανατολίζονται στην κάλυψη νέων τάσεων στον τομέα των Αθλητικών Επιστημών και της Κινησιολογίας, στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην υποστήριξη της ερευνητικής εξέλιξης και της απασχόλησης των αποφοίτων. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών του ΑΠΘ (πληροφορίες στα τηλ. 2310/991.081, 2321/064.806).
Σε ΠΑΜΑΚ και ΔΠΘ
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχουν και αυτά με τη σειρά τους ευκαιρίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Πιο συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012 το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΠΑΜΑΚ θα «τρέξει» δυο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και στην Εφαρμοσμένη Λογιστική. Στο ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική θα εισαχθούν 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 31η Αυγούστου. Τα δίδακτρα για την απόκτηση ΜΔΕ διαμορφώνονται στα 5.600 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, οι εισακτέοι ανέρχονται στους 70. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 19 Αυγούστου, ενώ για την παρακολούθηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία διαμορφώνονται στις 9.000 ευρώ για τα δυο χρόνια (πληροφορίες στο τηλ. 2310/891.693).
Τέλος, το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ θα υλοποιήσει το ΠΜΣ με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων».Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ δεν πρόκειται να υπερβούν τους 32. Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων 2.100 ευρώ.Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν το διάστημα 1έως 30 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες στο τηλ. 25520/41.172.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου