Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ανοικτή επιστολή στην υπ.Παιδείας για τις διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ανοικτή επιστολή προς τις κ.κ. Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

ΘΕΜΑ : «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

Κ.Κ. Υπουργέ, ως μάχιμος εκπαιδευτικός και ενεργός πολίτης και στο παρελθόν είχα την πρόθεση να σας απευθύνω ανοικτή επιστολή, διότι ορισμένες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας ήταν πέρα και πάνω από το «Νέο Σχολείο» που οραματίζεστε και για το οποίο προστρέξαμε να βοηθήσουμε. Δεν το έπραξα όμως διότι η προσοχή και η αγωνία μου ήταν στραμμένες στα φοβερά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΠΑΤΡΙΔΑ μας.


Σήμερα όμως, επιτρέψτε μου να πω, ότι ξεπεράσατε και τις όποιες κόκκινες γραμμές. Η Υπουργική Απόφαση για την Στελέχωση των ΚΠΕ κατάργησε κάθε έννοια αξιοκρατίας, μηδενίζοντας την αξία των μεταπτυχιακών τίτλων και των ανεγνωρισμένων επιστημονικών εργασιών και διαμορφώνοντας φωτογραφικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 1 :για πoιο λόγο σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμάται εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.
Κ. Υπουργέ γυρίζουμε στην δεκαετία του ΄90. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία στηρίζεται στους άξονες Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία και όχι μόνο στον άξονα Περιβάλλον, όπως κυριάρχησε κατά την δεκαετία του ΄90, άρα όλες οι ειδικότητες είναι ισάξιες στο συντονισμό της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.
Αν αυτό δεν είναι μια ακόμη φωτογραφία, λυπάμαι αλλά είναι επιστημονική άγνοια.

· Άρθρο 2 : για την πλήρωση της θέσης του Υπευθύνου του ΚΠΕζητείται 8 χρόνια εκπαιδευτική εμπειρία εκ της οποίας τα 6 αντιστοιχούν σε διδακτική εμπειρία σε σχολεία της οικείας σχολικής βαθμίδας. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν μια πλήρη θητεία σε ΚΠΕ (δηλαδή 4 χρόνια!!).
Ένας Υπεύθυνος ΚΠΕ λοιπόν, έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την θέση του Υπευθύνου αν έχει μόνο 4 χρόνια στο ΚΠΕ και 0 χρόνια σε σχολείο της οικείας βαθμίδας ενώ για όλους τους εκτός ΚΠΕ εκπαιδευτικούς απαιτούνται 8 χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία εκ της οποίας τα 6 χρόνια να είναι διδακτική υπηρεσία σε σχολείο!

ΓΙΑΤΙ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ διαφορετικά κριτήρια επιλογής; Μήπως θέλετε με τον

τρόπο αυτό να ξαναεπιλεγούν για 4 ή 5 θητεία (όταν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας

έχει 2 θητείες) εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει πότε σε σχολική

τάξη;

· Άρθρο 3 :
α) θεωρείτε ισοδύναμη την επιμόρφωση που έχει ένας εκπαιδευτικός από τα θεσμοθετημένα Κέντρα Επιμόρφωσης(ΠΕΚ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) με την όποια επιμόρφωση έχει από ένα οποιοδήποτε ΚΠΕ(ασχέτου χρονικής διάρκειας, περιεχομένου και επιμορφωτικής επάρκειας των διδασκόντων !)

β) θεωρείτε επιστημονικά ισοδύναμη την δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με κριτές, με την δημοσίευση σε συνδικαλιστικό Συνέδριο (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) !!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

γ) για εκπαιδευτική υπηρεσία 6 χρόνων σε ΚΠΕ, δίνετε 6 μόρια, όσα και για ένα
διδακτορικό το οποίο πολύ πιθανόν να αποκτήθηκε σε μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
Δηλαδή μια οποιαδήποτε μη αξιολογηθείσα θητεία σε ΚΠΕ ισοδυναμεί με την
πολυετή προσπάθεια απόκτησης ενός διδακτορικού!!

δ) ταυτόχρονα αν η οργανική θέση του υποψηφίου τυχαίνει να είναι στην ίδια
Περιφέρεια με το ΚΠΕ του «δίνετε» ένα ακόμη διδακτορικό (5 μόρια )!!

ε) δεν αρκείστε όμως στα 11 ανωτέρω μόρια,έχουμε και συνέχεια… σε κάθε υπεύθυνο ή αναπληρωτή υπεύθυνο ΚΠΕ δίνεται κάτι παραπάνω από ένα ακόμη πτυχίο, δίνετε 3 μόρια, όταν το δεύτερο πτυχίο ή master σε άλλο εκπαιδευτικό αντικείμενο, παίρνει 2 μόρια !!

στ) για διδασκαλία σε ΑΕΙ (Ν. 407 ή απόφαση Τμήματος) δίνετε 0,50 μόρια για κάθε έτος και μέχρι 3,50 , ενώ για διδασκαλία σε επιμορφωτικό σεμινάριο ΚΠΕ δίνετε 0,50 μόρια για κάθε σεμινάριο και μέχρι 3 μόρια!!
Ενώ για την οργάνωση σεμιναρίων δίνετε 0,20 μόρια για κάθε μέρα! Και μέχρι 5 μόρια!
Σύνολο και τα δύο 8 μόρια.

Δηλαδή η ετήσια Διδασκαλία σε ΑΕΙ παίρνει 0,50 μόρια (με μέγιστο 3,50 μόρια που αντιστοιχούν σε 7 χρόνια διδασκαλίας σε Πανεπιστήμιο) που ισοδυναμεί με διδασκαλία σε ένα οποιοδήποτε σεμινάριο ΚΠΕ χωρίς καν να αναφέρονται οι ώρες διδασκαλίας, άρα μπορεί να είναι και εισήγηση 20 λεπτών,(με μέγιστο 3 μόρια που αντιστοιχούν σε 6 συμμετοχές σε οποιοδήποτε σεμινάριο!!!!).

Επίσης δίνεται 2 μόρια για τη συμμετοχή στην συντονιστική επιτροπή οποιουδήποτε δικτύου των ΚΠΕ.


Τα ανωτέρω κ. Υπουργέ είναι βασικά καθήκοντα των αποσπασμένων εκπαιδευτικών των ΚΠΕ.

Δηλαδή κ. Υπουργέ μοριοδοτείτε την θέση για την οποία επιλέγονται και μοριοδοτείτε και τα καθήκοντα της θέσης.

Ποια είναι τότε τα βασικά καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του αποσπασμένου εκπαιδευτικού με το σχετικό επίδομα θέσης !!!!


Κ. Υπουργέ βάση των ανωτέρω:

· τι νόημα έχει η αυτοαξιολόγηση την οποία από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε ; τι σχέση έχει η εξέλιξη αυτής της διαδικασίας με τις αξιολογικές διαδικασίες της σημερινής Υπουργικής Απόφασης ;

· τι νόημα έχει το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης το οποίο στηρίζουμε με την ενεργό συμμετοχή μας, ενημερώνοντας τους συναδέλφους για διαδικασίες αξιολόγησης, όταν η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα ρίχνοντας τα στον κάλαθο των αχρήστων ;

· τι νόημα έχει το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ όταν η εκπαιδευτική κουλτούρα που οραματίζεται να εισάγει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, δεν έχει καμία σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης που εισάγονται με την ανωτέρω απόφαση ;

Κ. Υπουργέ έτυχε σε σας η δύσκολη σημερινή χρονική συγκυρία να διαμορφώσετε για την Πατρίδα μας ένα νέο πλαίσιο εξέλιξης, μακριά από μικροκομματικές επιθυμίες που χαρακτηρίζονται από αναξιοκρατικές διαδικασίες.

Έχετε ΚΑΘΗΚΟΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να επαναφέρετε στον πολίτη την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια προς το πολιτικό σύστημα.

Έχετε ΚΑΘΗΚΟΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να βοηθήσετε να παιδιά μας να ξανακάνουν όνειρα.

Έχετε ΚΑΘΗΚΟΝ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να εμποδίσετε τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τον τόπο. Η ΠΑΤΡΙΔΑ χρειάζεται τη νέα γενιά. Δεν μπορεί να υπάρξει ΑΥΡΙΟ χωρίς τη νέα γενιά.

Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ του σήμερα θα διαμορφώσει την ΕΛΛΑΔΑ του ΑΥΡΙΟ.

Κ. Υπουργέ πάρτε πίσω αυτήν την Υπουργική Απόφαση.
Δείξτε ότι οι εξαγγελίες σας ταυτίζονται με τις πράξεις σας.
Η εκπαιδευτική κοινότητα, η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί και περιμένει…


Με σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό σας και στο θεσμό που υπηρετείτε.

Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης

ΤΑΜΙΑΣ ΕΛΜΕ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΣΚ Δ.Ε. ΑΔΕΔΥ Ν.Τ.ΚΙΛΚΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου