Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέσεις του Π.Δ./τος 407/80 στο τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ./τος 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος ως εξής:

-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
-Μακροοικονομική Θεωρία(I)
-Χρηματοοικονομική Λογιστική(2ο,4ο,6ο,8ο,Εαρινό_Εξάμηνο)
-Οικονομική του Περιβάλλοντος
-Στατιστική(I)
-Τράπεζες και Χρηματοοικονομική Διοίκηση(1ο,3ο,5ο,7ο,Χειμερινό_Εξάμηνο)
-Αξιολόγηση Επενδύσεων
-Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διοίκησης
-Μαρκετίνγκ και Έρευνα Αγοράς
-Στατιστική(II)
-Οικονομική Ανάπτυξη
-Δημόσιο Δίκαιο
-Εισαγωγή στο Δίκαιο επιχειρήσεων
-Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών(GIS)
-Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
=Μακροοικονομική Θεωρία(II)
-Διεθνής Οικονομική
-Πληροφορική(II)
-Οικονομική των μεταφορών
-Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
-Θεσμικό Πλαίσιο και Αναπτυξιακή Πολιτική της Ε.Ε.
-Ιδιωτικό Δίκαιο
-Λογιστική
-Μαθηματικά(I)
-Πληροφορική(I)
-Οικονομική του Τουρισμού
-Ελληνική Οικονομία
-Ειδικά Θέματα Στατιστικής
-Ειδική Διδακτική
- Εισαγωγή Στην Πολιτική Επιστήμη
-Οικονομική Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.
-Μαθηματικά(II)
-Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2261.027.047 , -265.58, 2261.080.491.
Δικαιολογητικά μέχρι 29/7/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου